24 marca wybory do rad osiedli w Poznaniu!

Strona Główna » 24 marca wybory do rad osiedli w Poznaniu!

W Poznaniu funkcjonują 42 jednostki pomocnicze miasta - osiedla. Naramowice są jedną z nich. Organem uchwałodawczym osiedla jest rada, która kłada się z 15 lub 21 radnych w zależności od liczby mieszkańców stale zamieszkujących na obszarze osiedla. Naramowice mają 15 radnych. Kadencja rady osiedla trwa 4 lata.

Wybory do rad osiedli Miasta Poznania odbędą się 24 marca. Głosowanie potrwa od godz. 8:00 do 20:00. Czynne i bierne prawo wyborcze ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze osiedla.

Wszelkie informacje wraz z adresem lokali wyborczych są dostępne tutaj:https://zaradnosc.poznan.pl/

Każdy, kto ukończył 18 lat,  mieszka na stałe na terenie osiedla i ma pomysły oraz wizję korzystnych zmian, może kandydować na radnego! Nie trzeba należeć do żadnej organizacji czy partii, kandydatami mogą być osoby prywatne. Przy zgłaszaniu swojej kandydatury, trzeba tylko pamiętać, że powinna być ona poparta przez co najmniej 10 wyborców stale zamieszkujących w danym okręgu wyborczym, którzy w celu potwierdzenia poparcia powinni złożyć podpis, czytelnie wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL. Formularz zgłoszenia można pobrać tutaj:https://zaradnosc.poznan.pl/informacje-wyborcze/

Terminy przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych:

11-15 oraz 18-19 lutego – w godz. 8:00-15:30

20-22 lutego – w godz. 8:00-19:00