Będzie na Naramowicach ulica Michała Mleczki?

Strona Główna » Będzie na Naramowicach ulica Michała Mleczki?

  • Michał Mleczko
    Michał Mleczko

Radny kadencji 2015 -2019 pan Maciej Stachowiak złożył wniosek o nazwanie części wschodniej projektowanej ulicy Nowej Stoińskiego imieniem Michała Mleczki - kierownika naramowickiej szkoły (dziś SP60) w latach 1922 - 1950. Jest postacią, której Naramowice wiele zawdzięczają.

Pan Maciej Stachowiak pisze o tym w uzasadnieniu wniosku:

 Michał Mleczko związany był z Naramowicami od początku dwudziestolecia międzywojennego. W 1922 roku został kierownikiem ówczesnej Szkoły Powszechnej na Naramowicach. Był wzorem patriotyzmu. W pracy z uczniami kładł duży nacisk na wychowanie w duchu społecznym i miłości ojczyzny. Organizował uroczyste obchody rocznic narodowych, zarażając swym entuzjazmem młode pokolenia. Był też cenionym nauczycielem, promującym kulturę i dobre obyczaje. W 1941 Michał Mleczko, narażając się na represje ze strony okupanta, ukrywał książki z biblioteki szkolnej oraz dokumenty szkolne, wśród nich kroniki świadczące o polskości i bogatej historii Szkoły Podstawowej oraz samych Naramowic. Natychmiast po wyzwoleniu Poznania Michał Mleczko przystąpił do organizacji szkoły, w której już 22 marca 1945 roku rozpoczęły się pierwsze zajęcia. Przeszedł na emeryturę w 1950r. po 28 latach kierowania szkołą.

Ulica Nowa Stoińskiego (część wschodnia) przebiegać będzie w niedalekiej odległości od byłego a zachowanego do dziś budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Rubież, stanowiąc element przypominający o niezwykłym człowieku, wychowawcy wielu pokoleń ś.p. Michale Mleczce.

Dodamy, że wspomniane wyżej prowadzone przez kierownika Mleczkę przedwojenne kroniki szkolne, a także wypisywane przez niego ręcznie albumy okolicznościowe, są do dziś bezcennym, a w niektórych aspektach wręcz jedynym źródłem wiedzy o przedwojennych Naramowicach. Michał Mleczko był inicjatorem budowy pierwszego na Naramowicach pomnika, upamiętniającego odzyskanie przez Polskę niepodległości.

Więcej o tym pracowitym i dzielnym człowieku przeczytacie Państwo tutaj: http://www.tunaramowice.pl/?pl_wrzesien-1939-w-naramowickiej-szkole,675

i tutaj: http://www.tunaramowice.pl/?pl_naramowicka-pamiatka-odzyskania-niepodleglosci,1020

Rada Osiedla Naramowice (kadencji 2015-19) oficjalnie wystąpiła do Przewodniczącego Rady Miasta Poznania o nadanie nazwy Michała Mleczki  części ulicy Nowej Stoińskiego, zaznaczonej na grafice.

 

Fot. Archiwum "TN", graf. Rada Osiedla Naramowice