Informacje o realizacji przez ZDM zadań ze środków RO

Strona Główna » Informacje o realizacji przez ZDM zadań ze środków RO

Zarząd Dróg Miejskich przekazał Radzie Osiedla Naramowice informacje na temat realizacji zadań na terenie Osiedla Naramowice. Chodzi o te zadania, które ZDM realizuje ze środków przekazanych przez Radę Osiedla.

1. Projekt budowy chodnika i drogi dla rowerów w pasie drogowym ulicy Naramowickiej na odcinku od ul. Łużyckiej do ul. Jasna Rola – dokumentacja jest na końcowym etapie uzgodnień (trwa uzgodnienie ze spółką Aquanet). Po oddaniu dokumentacji ZDM będzie mógł przekazać informację na temat kosztorysu prac.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w pasie drogowym ulicy Błażeja oraz przebudowy skrzyżowania Błażeja/Jasna Rola – projektant spóźnia się z realizacją zadania, w związku z tym ZDM naliczy opłaty karne. W tej chwili nie można określić, kiedy zostanie wykonana dokumentacja.

3. Budowa III etapu ulicy Boranta – ZDM zaktualizował dokumentację projektową i przygotowuje się do ogłoszenia przetargu. Przewidywany termin przetargu to sierpień br.

Ponadto na terenie Osiedla Naramowice ZDM realizuje:

1. Remont chodnika przy ul. Dworskiej – zadanie jest na etapie wykonywania obmiaru i wyceny

2. Przebudowę ulicy Drewlańskiej – ogłoszony został przetarg, ale nie wpłynęła żadna oferta, trwa więc drugie postępowanie przetargowe.

3. Przebudowę skrzyżowania Karpia/Dworska – ZDM posiada dokumentację projektową. Niedawno dotarła jednak informacja od MPK o planach wprowadzenia na tym terenie komunikacji autobusowej. Projektanci sprawdzili, że przez zaprojektowane skrzyżowanie nie przejedzie autobus przegubowy, konieczna jest więc korekta dokumentacji projektowej.

4. Projekt wyniesionego skrzyżowania przy bloku Karpia 17 – zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.

5. Zakup i montaż koszy ulicznych – Rada Osiedla przeznaczyła 5 000 złotych, co pozwala na zakup i montaż 14 koszy betonowych walcowych. Dostawa koszy w toku, montaż przewidziany na miesiące letnie – lipiec i sierpień. ZDM czeka na wskazanie przez Radę Osiedla lokalizacji dla nowych koszy.

6. Progi zwalniające na ulicach Burysława i Bolka – projekty zostały zlecone do spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie. 

7. Przejście dla pieszych na ulicy Zdobywców Monte Cassino - powstanie w miejscu planowanego progu.

8. Uspokojenie ruchu na ulicy Rubież od  ul. Juranda do tunelu – został zlecony projekt nowego oznakowania skrzyżowania ulic Rubież/Boranta

9. Przejście dla pieszych przez ulicę Łużycką przy Dziewanny – został przygotowany projekt.

10. Postawienie lustra drogowego przy wyjeździe z ulicy Bolka na ulicę Naramowicką – ZDM zlecił projekt.

11. Odtworzenie znaku „zakaz postoju” przy ul. Rubież 12 – 14 – wykonane.

12. Odnowienie oznakowania poziomego przejścia dla pieszych przez ul. Naramowicką przy ul. Burysława – wykonane.

13. Naprawa słupków drogowych przy skrzyżowaniu ulic Naramowicka/Bolka – wykonane.

14. Ustawienie znaków A-5 „skrzyżowanie dróg” na skrzyżowaniach ulic Jasna Rola z Bolka i Błażeja – planowane do 15 lica.