Kancelarie prawne

Instytucje, Usługi, Sklepy » Kancelarie prawne

  • Kancelaria Adwokacka

          Aldona Zbaraszewska

Kancelaria oferuje pomoc prawną klientom indywidualnym oraz podmiotom gospodarczym w zakresie m.in.: prawa cywilnego (odszkodowanie, zasiedzenie, zniesienie współwłasności), prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, odrzucenie spadku, zachowek, dział spadku), prawa rodzinnego (rozwód, podział majątku, władza rodzicielska, alimenty, kontakty z dzieckiem, ubezwłasnowolnienie), prawa karnego (obrona podejrznych/oskarżonych, reprezentowanie pokrzywdzonych na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego), prawa gospodarczego (kompleksowa obsługa przedsiębiorców, w tym np. sporządzanie i opiniowanie projektów umów, dochodzenie należności od kontrahentów), prawa pracy (sprawy związane z dochodzeniem roszczeń z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę).

tel. 606 241 624

ul. Naramowicka 217A/34

www.az-adwokat.pl

 

  • Kancelaria Radcy Prawnego

          Miłosz Smura

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców i klientów indywidualnych, udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, projektów umów, wniosków, uchwał, regulaminów i innych dokumentów, reprezentowanie przed sądami, organami administracji i innymi podmiotami, prowadzenie spraw z zakresu m.in. prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, prawa pracy, prawa rodzinnego, konsumenckiego, administracyjnego.

tel. 508 495 630

Biuro mieści się przy ul. Gronowej 22, lok. 1203 (Centrum Biurowe obok budynków GEOPOZ-u i Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych)

ms@kancelariasmura.pl

 

  • Kancelaria Radcy Prawnego

         Mariola Adamska

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych, udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami w charakterze pełnomocnika.

tel. 509 262 036

ul. Naramowicka 144/2

www.mariolaadamska.pl

 

  •  Kancelaria Radcy Prawnego

         Tomasz Mierzwicki

Prawo spadkowe, zachowki, testamenty, prawo zobowiązań, analiza i doradztwo w zakresie umów cywilnoprawnych, prawo rodzinne, rozwody, alimenty, prawo procesowe, reprezentacja przed sądami powszechnymi i organami administracji.

tel. 61 657 68 66 oraz 692 096 586

ul. Kmieca 3

 

  •  Kancelaria Prawna

           Radca prawny Jakub Stempski

www.kancelariastempski.pl

tel. 501 497 678

ul. Błażeja 14K/4

 

  •  Kancelaria Radcy Prawnego

          Sylwia Zaręba

- porady prawne

- pisma (np. pozwy itp.)

- reprezentacja przed sądami

tel. 694 190 468

http://www.radca-poznan.eu/

 

Obraz: Frank Dadd