Kiedy koniec remontu?

Strona Główna » Kiedy koniec remontu?

Zwrócili się do nas mieszkańcy budynku przy ul. Naramowickiej 181 (os. Jasna Rola) z prośbą o wyjaśnienie sprawy przedłużającego się remontu. Przed wejściem do dwu klatek schodowych od października ubiegłego roku trwają prace. Trudno jest przejść, zwłaszcza rodzicom z wózkami i małymi dziećmi. Wszystko jest rozkopane. Końca nie widać, robotnicy pojawiają się nieregularnie (zapewne z uwagi na mróz), a pryzmy pozbruku leżą i czekają. Podobna sytuacja mieła miejsce rok temu, gdy również w miesiącach zimowych wymieniano nawierzchnię przed budynkiem nr 185.

Zaznaczmy, że remont ten nie jest prowadzony przez miasto, ale przez wspólnotę mieszkaniową (czyli z funduszy mieszkańców), dla której prace nadzoruje zarządca nieruchomości. Skontaktowaliśmy się z firmą zarządzającą nieruchomościami na os. Jasna Rola, pytając, dlaczego tego typu roboty zaplanowano na zimę, skoro łatwo przewidzieć, że mróz i śnieg mogą je uniemożliwić oraz kiedy można spodziewać się ich zakończenia. 

Pani Joanna Jarosz – wiceprezes Zarządu APZ Nieruchomości Sp. z o.o. wyjaśnia:

- Termin wykonania prac nie był przypadkowy, ponieważ mimo wszystko uciążliwości związane z wejściem do budynku są dla mieszkańców mniejsze jesienią i zimą niż wiosną czy latem (rowery, rowerki dziecięce, zabawy na świeżym powietrzu itp.). Zgodnie z zawartą umową remont w celu zniwelowania uciążliwości dla mieszkańców miał być prowadzony etapami. Na początku zlecona została izolacja pod pasem zieleni (do murku na granicy pasa zieleni i chodnika, gdzie przecieki do hali garażowej były największe), czyli w praktyce wejście do budynku nie zostało w żaden sposób ograniczone. W trakcie wykonywanych prac, po analizie stanu faktycznego i technicznego oraz po konsultacji z inspektorem nadzorującym, została podjęta decyzja o wykonaniu izolacji na całej płycie stropowej przy budynku, z przemurowaniem murka granicznego włącznie. Gdyby tego nie zrobić, skuteczność prac izolacyjnych byłaby znacznie mniejsza i możliwe byłoby przesiąkanie wody pod wykonaną już izolację. A to z kolei naraziłoby wspólnotę na zdecydowanie wyższe koszty. Zaznaczam, że zastosowana technologia izolacji umożliwia wykonywanie prac w czasie mrozu (do -20℃). Aktualnie pozostała do położenia jedynie kostka brukowa, która z kolei wymaga dodatnich temperatur nie tylko w dzień, ale i w nocy. Rozumiem uciążliwości dla mieszkańców, ale dokładamy wszelkich starań i dyscyplinujemy wykonawcę, aby stale zachować bezpieczne wejście do budynku zarówno dla pieszych, jak i osób z wózkami dziecięcymi, czy inwalidzkimi i rowerami. Wszystkich mieszkańców, dla których remont jest uciążliwy prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Dzięki remontowi zatrzymujemy degradację fundamentów budynku.

Jest marzec

Po nieoczekiwanej fali mrozów, przyszły z kolei deszcze. Pozbruk leży jak leżał i czeka. Wkrótce minie pół roku...

 

Fot. "TN" oraz czytelnicy