strony web dla biznesu strony www dla biznesu

sklepy web dla biznesu sklepy internetowe online

Może pograć w szachy?

Co po szkole ? » Może pograć w szachy?

Klub Kreatywnych przy ul. Błażeja 13/24 zaprasza Dzieci na zajęcia szachowe - w małych grupach (do 6 osób) oraz indywidualne. Nauka gry w szachy wpływa niezwykle pozytywnie na rozwój dziecka - umiejętność koncentracji, myślenie strategiczne i przyczynowo-skutkowe. Daje poczucie satysfakcji z cennej umiejętności - szachy to przecież od wieków najbardziej ceniona gra.

http://klub-kreatywnych.com.pl/klub-szachowy

Koszt zajęć grupowych - 15 zł/zajęcia 

Koszt zajęć indywidualnych - 50zł/zajęcia

Dla szachistów Klub regularnie organizuje turnieje!

Zapisy: 604 993 103