demo sklepu z ceramikami demo sklepu artystycznego

przykłady galerii internetowych przykłady galerii www

Naramowice jako Guntershausen

Na Naramowicach lat temu » II wojna światowa » Naramowice jako Guntershausen

 

Mowa o latach II wojny światowej. W październiku 1939 roku Adolf Hitler włączył część terytorium Polski Zachodniej wraz z Poznaniem do Rzeszy Niemieckiej. Obszar ten nazwano w styczniu 1940 roku Krajem Warty (Reichsgau Wartheland) i rozpoczęto agresywną germanizację. Oczywiście wiązało się to z szybkim przemianowaniem miejscowości, dzielnic i ulic na niemieckie.

Naramowice w latach 1939 – 1945 nosiły nazwę Guntershausen. Co ciekawe, wcześniej - w czasach zaboru pruskiego - Niemcy oficjalnie posługiwali się nazwą „Naramowice” i taka właśnie figuruje w ówczesnych dokumentach.

 Ulica Naramowicka w czasie II wojny to Wissmannstrasse. Jej ówczesny  patron - Hermann von Wissmann – był niemieckim badaczem Afryki i gubernatorem tamtejszych cesarskich kolonii. Żył w XIX wieku. Graniczna w tej chwili dla naszej dzielnicy ulica Lechicka wyglądała nieco inaczej - przede wszystkim nie była przedłużona wzdłuż Wilczego Młyna, dochodziła tylko do Naramowickiej. Nazywała się Markgraf-Gero-Strasse. Margrabia Gero żył w X wieku, prowadził ekspansywną politykę wschodnią, walcząc z plemionami słowiańskimi.

Dzisiejsza ulica Sarmacka to wtedy Hugenottenstrasse, czyli ulica Hugenotów.  A Jasna Rola? Nosiła nazwę Mechthildstrasse. W średniowieczu żyły dwie niemieckie święte o tym imieniu: Mechtylda z Magdeburga oraz Mechtylda z Hackeborn.  

Po prawej stronie Naramowickiej odnajdujemy na starej mapie  Hofstrasse, czyli Dworską i – o dziwo- Karpfenstrasse, czyli ulicę Karpia. Ulica Rubież nazywała się Reimarstrasse. Reimar to wersja niemieckiego imienia Reinmar.

Wilczy Młyn był Wilczym Młynem - w niemieckiej wersji - Wolfsmuhle. 

(rz)

 

Niemiecka mapa z roku 1939 pochodzi ze strony Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919 - 1939. W ramach projektu skanowane są archiwalne mapy i plany miast - dla miłośników historii i kartografii.

Książeczka zatrudnienia z lat okupacji - archiwum domowe Renaty Zychli