Naramowicki Dom Młodzieży (z "TN"74)

Strona Główna » Naramowicki Dom Młodzieży (z "TN"74)

10 kwietnia otwarto Dom Młodzieży na Naramowicach. To w istocie cztery placówki, na które składają się: Dom Młodzieży im. św. Dominika Savio, Dom Młodzieży im. bł. Laury Vicuni, Dom Młodzieży im. bł. Poznańskiej Piątki i Dom Młodzieży im. Michała Magone. Wszystkie znajdują przy ulicach Sarmackiej i Aragońskiej. Zamieszka w nich docelowo 56 dzieci. Na wybudowanie kompleksu Miasto Poznań przeznaczyło ponad 10,1 mln zł.

Dom Młodzieży został pomyślany jako miejsce czasowej opieki dla dzieci, których trudna sytuacja życiowa lub rodzinna wymaga objęcia opieką zastępczą. Nie tylko przysłowiowy dach nad głową i wyżywienie, ale także szereg zajęć socjalizacyjnych i terapeutycznych, mają pomóc przejść przez trudny moment w życiu. Do tego typu placówki dzieci i młodzież trafiają po decyzji sądu. Powodów może być wiele. Wśród najczęstszych są bezradność najbliższych opiekunów w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, choroba alkoholowa rodziców, przemoc w rodzinie lub porzucenie. Placówka działa również interwencyjnie w sytuacjach, w których natychmiastowo należy odseparować dzieci od krzywdzących je rodziców. Dom Młodzieży obejmie opieką również nastolatki uciekające z rodzinnych domów. Podopieczni Domu Młodzieży mają za sobą często dramatyczne przejścia, są wystawieni na trudną próbę poradzenia sobie z życiem, przy braku pomocy kochającej i wspierającej rodziny.

Nowo otwarta naramowicka placówka jest pierwszą w naszym mieście, która spełnia standard liczby 14 podopiecznych przypadających na jednego opiekuna. Nabór na wychowawców nadal trwa.

 Domy Młodzieży prowadzi Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha przy wsparciu Miasta.

W całym Poznaniu funkcjonuje obecnie 15 tego typu placówek, w których schronienie znalazło 189 dzieci.

 

Katarzyna Strzyż-Sobańska

radna Osiedla Naramowice

 

Fot. K. Strzyż-Sobańska