demo sklepu z ceramikami demo sklepu artystycznego

przykłady galerii internetowych przykłady galerii www

O gazecie

 "Tu Naramowice" to pierwsze czasopismo na Naramowicach.

Powstało z prywatnej inicjatywy w 2012 roku i jako bezpłatny miesięcznik wydawane było od września 2012 roku do grudnia 2019. Prowadziły je Beata Kowalik (wydawca) i Renata Zychla (redaktor). Na mocy umowy z Urzędem Miasta Poznania w czasopiśmie publikowane były artykuły radnych Osiedla Naramowice kilku kadencji.

Wokół strony oraz miesięcznika skupiali się zarówno mieszkańcy, jak i miłośnicy Naramowic, którym zależało na rozwoju tej części Poznania. Z "Tu Naramowice" współpracowali m.in.: Maciej Bronikowski i Daniel Sypniewski. Ambicją twórczyń "Tu Naramowice" było uchwycenie codzienności rozrastającej się szybko dzielnicy, popularyzowanie ciekawych inicjatyw, inspirowanie. Reagując na sygnały od czytelników, przedstawiały aktualne problemy mieszkańców, często oddając im głos na łamach gazety.

W cyklu "Ludzie z Naramowic" autorki przedstawiały nietuzinkowe osobowości, ludzi zaangażowanych społecznie, barwnych, wyróżniających się w lokalnej społeczności. Z kolei rubryka "Na Naramowicach lat temu..." służyła dotarciu do ciekawostek z przeszłości dzielnicy, budując przez lata coraz pełniejszy obraz jej historii. 

Lokalni przedsiębiorcy i usługodawcy mogli prezentować tutaj swoją ofertę, docierając do klientów w najbliższej okolicy. Powstała pierwsza baza naramowickich firm i usług. Czasopismo kolportowane było na terenie Naramowic, a także częściowo Umultowa, Moraska i Radojewa. Docierało do czytelników poprzez sklepy, gabinety, punkty usługowe, a w wybranych rejonach (jak np. Wilczy Młyn) trafiało bezpośrednio do skrzynek pocztowych.

"Tu Naramowice" wraz z powiązaną stroną przyczyniły się do integracji mieszkańców Naramowic, rozwoju więzi oraz świadomości społecznej, czemu sprzyjała również ścisła współpraca z Radą Osiedla Naramowice.

Działalność Beaty Kowalik i Renaty Zychli została dostrzeżona i nagrodzona w roku 2014  przez kapitułę Konkursu Dziennikarskiego Znak Dobra im. Romy Brzezińskiej.  Redakcja otrzymała nagrodę za łączenie ludzi o różnych poglądach wokół wspólnych spraw, ze szczególnym wyróżnieniem materiału o fundacji "L'Arche".

Ponadto zespół zdobył nagrodę specjalną rektora Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu.

 

Nagrodzona rozmowa, przeprowadzona w domu Wspólnoty "L'Arche" na Naramowicach, w którym mieszkają razem asystenci i osoby z niepełnosprawnością intelektualną, jest dostępna poniżej.