demo sklepu z ceramikami demo sklepu artystycznego

przykłady galerii internetowych przykłady galerii www

O problemach wieku podeszłego

Instytucje, Usługi, Sklepy » Medyczne » Geriatria » O problemach wieku podeszłego

Geriatria – medycyna wieku podeszłego

Często z ust osób starszych można usłyszeć, że „starość się Panu Bogu nie udała”. Rzeczywiście, wiek podeszły wiąże się z wieloma dolegliwościami fizycznymi, a często również problemami natury umysłowej. Geriatria to specjalizacja medyczna całościowo ujmująca problemy zdrowotne osób starszych.

Przykładowo, osiemdziesięcioletni pacjent z chorobą serca i nadciśnieniem jednocześnie uskarża się na bóle stawów, problemy z trawieniem oraz pogorszenie pamięci.  Taki stan nazywamy wielochorobowością. Tradycyjne podejście medycyny skupione jest na chorobie, a nie na chorej osobie, zmagającej się z wieloma dolegliwościami. Często starszy pacjent leczy się u wielu specjalistów (z których każdy zapisuje kilka leków), ale żaden z nich nie ma całościowego nadzoru nad zdrowiem tego pacjenta. Wiele zaleceń dawanych przez różnych specjalistów wzajemnie się wyklucza albo leczenie wywołuje działania niepożądane. Nie wynika to ze złej woli ani niewiedzy leczących, ale z konieczności postępowania zgodnie ze standardami, które nie uwzględniają specyfiki podeszłego wieku. Często też pacjent sam czuje, że leki mu szkodzą zamiast pomagać, ale nie wie, które z nich można bezpiecznie odstawić.

Wiele chorób wieku podeszłego wiąże się ze skąpoobjawowością, czyli nie daje objawów typowych dla danej choroby, ale pogarsza ogólną wydolność organizmu i silnie wpływa na samodzielność pacjenta. W takiej sytuacji lekarzowi trudno jest zebrać szybki wywiad, zwłaszcza, jeśli na dolegliwości natury fizycznej nakładają się problemy umysłowe – otępienie albo depresja.

Rozwiązaniem dla powyższych trudności jest kompleksowa ocena geriatryczna. Obejmuje ona kilka różnych domen: zdrowie fizyczne, psychiczne, czynniki bytowe oraz samodzielność pacjenta. Ocena taka zwykle nie wymaga zaawansowanej technologii ani inwazyjnej diagnostyki. Zebranie bardzo dokładnego wywiadu, dotyczącego również dolegliwości, których pacjent spontanicznie nie zgłasza, uzupełniane jest przez badanie przedmiotowe oraz elementy badania neurologicznego i stanu psychicznego. Geriatrzy posługują się specjalnymi skalami, pomagającymi określić nasilenie problemu i wdrożyć odpowiednie leczenie. Pierwsza wizyta pacjenta u geriatry często trwa ponad godzinę, ale poświęcony czas przynosi pacjentowi wiele korzyści: odczuwalną poprawę zdrowia i samodzielności oraz zmniejszenie ryzyka niepotrzebnego pobytu w szpitalu lub domu opieki. 

dr n. med. Arkadiusz Styszyński – geriatra