Petycja w sprawie zachowania zieleni przy ulicy Karpiej

Strona Główna » Petycja w sprawie zachowania zieleni przy ulicy Karpiej

 

Rada Osiedla Naramowice prosi o poparcie petycji w sprawie zachowania terenów zielonych przy ulicy Karpiej:

W dniu 13 listopada odbędzie się sesja rady Miasta Poznania, podczas której Radni Miejscy podejmą decyzję o zmianie planu miejscowego w rejonie ulicy Karpiej. Bronimy przed zabudową teren zieleni zlokalizowany przy ulicy Karpiej (na tyłach Hotelu Naramowice). Chcemy od samego początku procedury wyrazić, mocnym głosem mieszkańców Naramowic, sprzeciw wobec planu zabudowy tego terenu. Przedstawiciele Rady Osiedla: Anna Wachowska-Kucharska i Paweł Nowak zabiorą głos na sesji Rady Miasta 13 listopada. 

Brutalna prawda jest taka, że im więcej głosów poparcia dla idei Małego Parku w Dużej Dzielnicy, tym głos mieszkańców Naramowic na Placu Kolegiackim będzie bardziej słyszalny.

https://www.petycjeonline.com/o_stworzenie_parku_miejskiego_przy_ulicy_karpia_na_650-leci_naramowic

Aby głos był ważny, po podpisie pod petycją należy potwierdzić link otrzymany pocztą email. Bez tego głos nie będzie ważny.

Na zdjęciu miejsce, o którym mowa. To pozostałość parku przed dawnym dworkiem naramowickim, z nieczynną od dawna fontanną. Nadal zacisznie tu i przyjemnie.