Pierwsza przychodnia dla Naramowic

Na Naramowicach lat temu » Naramowice po roku 1945 » Pierwsza przychodnia dla Naramowic

Mieszkańcy Naramowic już leczą się u „siebie” - co oznacza ten dziwny tytuł? Tylko tyle, że w roku 1960 naramowiczanie doczekali się przychodni rejonowej, która zresztą wcale na Naramowicach się nie mieściła, dany więc został mocno na wyrost. 6 października 1960 roku „Gazeta Poznańska” donosi o otwarciu nowej placówki przy ul. Ugory. Zapraszamy do lektury tekstu sprzed ponad pięćdziesięciu lat, bo jest on ciekawym świadectwem swoich czasów (szkoda, że tak niewiele widać na zdjęciach):

Dzielnica Stare Miasto to nie tylko ulica Armii Czerwonej, Marcinkowskiego czy Stary Rynek. To także odległy Szeląg i Naramowice. Śródmieście gęsto zabudowane w ciągu najbliższych lat przypuszczalnie nie ulegnie większym zmianom. Dzielnica Stare Miasto rozbudowywać się będzie więc w kierunku peryferii. Jak dotąd jednak, peryferie pozbawione są na ogół wielu urządzeń handlowych, usługowych i leczniczych. Komunikacja  z miastem nie zawsze jest łatwa i bezpośrednia. Przykładem peryferyjnego upośledzenia były dotąd Naramowice. Całe lecznictwo otwarte i zamknięte, skupione było dotąd w Śródmieściu, a więc w razie choroby trzeba było autobusami i tramwajami przebywać wiele kilometrów. O prawidłowej profilaktyce, która jest podstawą dobrego stanu zdrowotnego mieszkańców nie mogło być oczywiście mowy w tych warunkach. Nareszcie jednak pomoc lekarska zbliżyła się i do Naramowic. Kilka dni temu otwarta została nowa przychodnia rejonowa przy ulicy Ugory. Jest to budynek o 25 pomieszczeniach na gabinety zabiegowe, poczekalnie, pokoje przyjęć lekarskich. Mieści się tu poradnia ogólna dla dorosłych, poradnia osobno dla dzieci zdrowych i chorych, poradnia dla kobiet, poradnia chirurgiczna, lekarsko-dentystyczna, laboratorium analityczne, punkt zabiegowy i apteczny. Dotychczas na peryferiach nie było ani jednej placówki leczniczej dla dzieci. Ta poradnia dziecięca jest prawidłowo rozplanowana, osobno poczekalnie i odrębne wejścia do poradni dla dzieci zdrowych i chorych, uniemożliwiają kontakt i możliwość zarażenia się zdrowych. Specjalne pomieszczenie dla wózków pomaga utrzymać porządek w poczekalniach. Przy poradni dziecięcej utworzono punkt szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym wieku dziecięcego. Jest to pierwsza na peryferiach, ale piąta w dzielnicy Stare Miasto poradnia dziecięca. Pediatra z przychodni rejonowej sprawować będzie stałą opiekę nad wszystkimi dziećmi mieszkańców Naramowic i okolicy. Obłożnie chore będą w domu wizytowane przez lekarza, a niezbędne zabiegi wykona zespół pielęgniarek poradni. Wszystkie podstawowe badania analityczne wykonać można na miejscu w laboratorium, tylko bardziej skomplikowane badania odsyłać się będzie do laboratorium przy Placu Kolegiackim. 

Przychodnia rejonowa służyć będzie ok. 6 tysiącom mieszkańców. I tu spełnione zostaną wymagania Ministerstwa Zdrowia co do ilości pacjentów, jaka powinna przypadać na jednego lekarza, zwłaszcza w specjalności ginekologicznej i pediatrycznej. Zapewniono tu wszelkie warunki leczenia pacjentów, jak również i wygody w pracy lekarzy i personelu pomocniczego. Na miejscu znajdujemy więc całość podstawowych urządzeń lecznictwa otwartego. Przychodnia zatrudnia 6 lekarzy oraz 23 pielęgniarki, rejestratorki i położne.

Gabinety lekarskie urządzone i wyposażone są nowocześnie i we wszystko, co potrzeba do wykonania w pełni zadań lekarskich, acz na ogół nie ma tu kosztownych importowanych urządzeń i aparatów.

 Budynek przychodni wykonany został przez Poznańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Terenowego bardzo starannie. Usterek budowlanych nie stwierdzono. Korytarze i poczekalnie malowane są w jasnych kolorach, estetycznie zestawionych, pomieszczenia przeznaczone dla dzieci ozdobiono ilustracjami z bajek. Wszędzie, gdzie gromadzą się pacjenci – wiele kwiatów, czasopisma.

W przyszłości, gdy w pobliżu stanie nowe duże osiedla mieszkaniowe Winogrady, zmieni się rejonizacja. Mieszkańcy Winograd z pewnością korzystać będą z tej placówki, a mieszkańcy Naramowic, którzy w niektórych wypadkach mają jeszcze 4-5 km  do ul. Ugory otrzymają ośrodek zdrowia gdzieś bliżej swoich domów.

Wybudowanie przychodni nawet jeszcze w pewnej odległości od większości zabudowań Naramowic jest więc na pewno dużym ułatwieniem dla ich mieszkańców oraz rozwiązuje problem opieki lekarskiej dla tej części miasta.