Pierwsze działania nowej Rady Osiedla Naramowice

Strona Główna » Pierwsze działania nowej Rady Osiedla Naramowice

Szanowni Państwo, decyzją wyborców w dn. 24 marca br. zmienił się skład Rady Osiedla Naramowice. Tydzień przed świętami Wielkiej Nocy – 15 kwietnia br. odbyło się uroczyste zaprzysiężenie Rady kadencji 2019-2023. Po złożeniu ślubowania wybraliśmy nową przewodniczącą Rady Osiedla – została nią pani Joanna Kraus.

Pierwsze posiedzenie Rady Osiedla Naramowice w trybie zwyczajnym zostało zwołane 17 kwietnia br. Podczas tej sesji wybraliśmy nowy Zarząd Osiedla. Przewodniczącym został Krzysztof Kaczyński, a jego zastępcami Maciej Michalski i Katarzyna Strzyż-Sobańska. W Zarządzie Osiedla Naramowice będą również działali Marta Nowak, Weronika Dudek, Anna Giżycka i Paweł Sowa. 

Rada Osiedla postanowiła również o wyborze wiceprzewodniczącego Rady Osiedla, który będzie wspierał wybraną 15 kwietnia br. przewodniczącą – Joannę Kraus. Wybór wszystkich obecnych na posiedzeniu radnych był jednomyślny i funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Osiedla powierzono Tomaszowi Klemenczakowi.

Pewnie zastanawiacie się Państwo nad tym, jaka jest różnica między działaniami Rady Osiedla i Zarządu Osiedla? Rada Osiedla przygotowuje uchwały w sprawach związanych z osiedlem i poddaje je głosowaniu. Zarząd Osiedla ma zadanie ich wykonania. W praktyce oznacza to nieco większy udział w zadaniach na rzecz osiedla i przywilej reprezentowania interesów mieszkańców. 

Pierwsze spotkanie Rady Osiedla i wybranego Zarządu Osiedla odbyło się w przyjaznej dla wszystkich mieszkańców przestrzeni naszej naramowickiej biblioteki. To miejsce jest inspirujące, otwarte i w pełni transparentne. I tak wyobrażamy sobie też naszą pracę. 

Rozmawialiśmy o najpilniejszych sprawach dotyczących Naramowic, w tym rozwiązaniach poprawiających bezpieczeństwo na ulicy Jasna Rola. Dziękujemy za aktywności i komentarze wysyłane do nas na skrzynkę pocztową. Przedstawimy je Zarządowi Dróg Miejskich, rekomendując do realizacji.

Ważna informacja dotycząca jednego z narzędzi i sposobu komunikacji z Państwem. Administracja dotychczasowym profilem Rady Osiedla Naramowice na facebooku nie została przekazana nowej Radzie. Podjęliśmy decyzję o założeniu nowego profilu. Wkrótce ruszamy, o czym również poinformujemy na łamach „Tu Naramowice”.

Paweł Sowa

 

Fot. dzięki uprzejmości OKRE Development