Poradnie psychologiczne i psychologiczno-pedagogiczne

Instytucje, Usługi, Sklepy » Medyczne » Poradnie psychologiczne i psychologiczno-pedagogiczne

Centrum Terapeutyczne "Od głowy do mowy"

tel. 734 153 266

ul. Błażeja 88 D

Logopeda, pedagog specjalny, psycholog, rehabilitant, dietetyk.

- diagnoza i terapia logopedyczna oraz pedagogiczna,

- konsultacje psychologiczne,

- rehabilitacja, Terapia Ręki, Kinesiology Taping,

- Integracja Sensoryczna ASI,

- opieka dietetyka klinicznego,

- wczesna nauka czytania metodą sylabową prof. J. Cieszyńskiej,

- badanie dojrzałości szkolnej,

- test SON-R 2.5 - 7 lat, test SWM Badanie zagrożenia dysleksją.

www.odglowydomowy.pl

https://www.facebook.com/odglowydomowy/

 

Pracownia Psychologiczna "Nowe Możliwości"

tel. 575 989 568 oraz 575 989 158

ul. Zbąszyńska 32/3

Mediacje, terapia, poradnictwo, szkolenia.

- pomoc w rozwiązywaniua sporów i konfliktów: rodzinnych, partnerskich, koleżeńskich, szkolnych oraz pracowniczych,

- pomoc terapeutyczna polegająca na wspieraniu osoby w rozpoznawaniu swoich mocnych stron i możliwości wprowadzania zmian, jakich pragnie w swoim życiu,

- poradnictwo w sprawach budowania relacji i związków z innymi ludźmi,

- warsztaty rozwoju osobistego,

 - szkolenia psychologiczne i mediacyjne

 

PROGRESSIO Pracownia Rozwoju i Badań Psychologicznych.

ul. Budzisława 1

tel. 697 557 924

Oferuje m.in.: konsultacje psychologiczne, poradnictwo, terapię: indywidualną, małżeńską, rodzinną, wsparcie psychologiczne, mediacje rodzinne, diagnozę oraz terapię logopedyczną.  Zakres działania obejmuje także psychologiczne badania kierowców, operatorów urządzeń i maszyn, badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie.

 www.progressio.org.pl

 

"Perfectum" Prywatna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Radojewo 28

tel. 61 825 82 43 oraz 501 767 216

Wykonuje badania specjalistyczne z zakresie: diagnozy dysleksji, dojrzałości szkolnej, nadpobudliwości ruchowej, preferencji zawodowych, itp.

Oferuje terapię pedagogiczną, warsztaty dla rodziców, logopedę, szkolenia dla osób poszukujących bądź zmieniających pracę, itp.

www.perfectum.edu.pl

 

 

Obraz: Kirsten Bailey