Poradź się prawnika

Pani mecenas Klaudia Siutkowska (www.siutkowska.pl) zgodziła się nieodpłatnie udzielać odpowiedzi na Państwa zapytania. Każdy z nas styka się z problemami prawnymi w różnych życiowych okolicznościach. Stajemy czasami zdezorientowani, nie wiedząc, co dalej robić. Warto zwrócić się do osoby kompetentnej, która nakieruje nas na rozwiązanie.

Zapraszamy Państwa do zadawania pytań na adres www.siutkowska.pl z zakresu:

1. prawa rodzinnego w tym spraw:

- o rozwód/separację,

- dotyczących małoletnich dzieci - władzy rodzicielskiej, miejsca zamieszkania, kontaktów, alimentów, w tym podwyższenia lub uchylenia alimentów

- o podział majątku;

- o rozdzielność majątkową;

- o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym

- dot. ojcostwa.

2. spraw spadkowych, w tym dot.:

- dziedziczenia ustawowego i testamentowego;

- stwierdzenia nabycia spadku;

- działu spadku;

- roszczeń o zachowek. 

Zapraszamy do lektury felietonów poradnikowych, publikowanych na łamach "Tu Naramowice" (poniżej).