demo sklepu z ceramikami demo sklepu artystycznego

przykłady galerii internetowych przykłady galerii www

Problemy umysłowe osób starszych

Instytucje, Usługi, Sklepy » Medyczne » Geriatria » Problemy umysłowe osób starszych

Starość, poza licznymi dolegliwościami natury fizycznej, wiąże się również z problemami umysłowymi. Trzy najważniejsze typy zaburzeń umysłowych w podeszłym wieku to: majaczenie, otępienie i depresja. 

Majaczeniem określamy zaburzenie umysłowe pojawiające się nagle, zwykle w związku z pogorszeniem zdrowia fizycznego. Stan ten charakteryzuje się nagłymi zaburzeniami świadomości, orientacji, jak również pobudzeniem, a nawet agresją. Przyczyną tego rodzaju zaburzeń jest często nierozpoznana infekcja, nasilenie chorób przewlekłych oraz uboczne skutki przyjmowanych leków. Majaczenie jest procesem odwracalnym, usunięcie czynnika, który je wywołał, pozwala na powrót czynności umysłowych do normy. Trudność polega na tym, aby znaleźć ten czynnik u pacjenta, z którym trudno się porozumieć werbalnie.

Otępienie to powolnie postępujące zaburzenia pamięci, myślenia, orientacji, rozumienia, liczenia, mowy, uczenia się i planowania. Jest ono spowodowane zwyrodnieniem mózgu lub jego niedokrwieniem. Najczęstszą postacią otępienia spowodowanego zwyrodnieniem mózgu jest choroba Alzheimera, rzadziej występuje otępienie czołowo-skroniowe oraz tzw. otępienie z ciałami Lewy’ego. Zwyrodnienie mózgu jest skutkiem odkładania się produktów białkowych, takich jak amyloid, synukleina albo białko tau. U podłoża otępienia naczyniopochodnego leży miażdżyca tętnic mózgowych, wieloletnie nieleczone nadciśnienie albo mnogie zatory tętnic mózgowych w przebiegu migotania przedsionków. Obecnie medycyna nie potrafi wyleczyć otępienia, ale można modyfikować przebieg choroby w celu utrzymania względnej samodzielności pacjentów z tym zaburzeniem. 

Depresja występuje zarówno u osób młodych, jak i starszych, przy czym pewne cechy wyróżniają depresję podeszłego wieku. Często depresja u starszego pacjenta przebiega pod tzw. „maską somatyczną”, to znaczy, że wśród skarg pacjenta dominują problemy natury fizycznej, a nie psychologicznej. Niejednokrotnie starsi pacjenci z depresją zgłaszają duszność, bóle i zawroty głowy, kołatania serca, zaburzenia przewodu pokarmowego, brak apetytu, bezsenność i wiele innych dolegliwości, których przyczyny nie udaje się ustalić mimo dokładnego badania przedmiotowego ani testów laboratoryjnych i obrazowych. W takich sytuacjach okazuje się, że u podłoża większości z tych dolegliwości leży zaburzenie emocjonalne. Psychogeriatria udziela odpowiedzi na pytanie, jak należy powyższe problemy psychiczne rozpoznawać i skutecznie leczyć.

dr n. med. Arkadiusz Styszyński – geriatra