Psychoterapeuta

Instytucje, Usługi, Sklepy » Medyczne » Psychoterapeuta

  • Pracownia Psychologiczna Nowe Możliwości

tel. 575 989 568 oraz 575 989 158

ul. Zbąszyńska 32/3

Mediacje, terapia, poradnictwo, szkolenia.

- pomoc w rozwiązywaniua sporów i konfliktów: rodzinnych, partnerskich, koleżeńskich, szkolnych oraz pracowniczych,

- pomoc terapeutyczna polegająca na wspieraniu osoby w rozpoznawaniu swoich mocnych stron i możliwości wprowadzania zmian, jakich pragnie w swoim życiu,

- poradnictwo w sprawach budowania relacji i związków z innymi ludźmi,

- warsztaty rozwoju osobistego,

- szkolenia psychologiczne i mediacyjne

  •  PROGRESSIO Pracownia Rozwoju i Badań Psychologicznych

tel. 697 557 924

ul. Budzisława 1

Prowadzi m.in. terapie: indywidualną, małżeńską, rodzinną, oferuje wsparcie psychologiczne, wsparcie w kryzysie, pomoc terapeutyczną w edukacji wczesnoszkolnej. Ponadto: psychologiczne badania kierowców, operatorów urządzeń i maszyn, badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie.

 www.progressio.org.pl

  • mgr Agata Pakuza

tel. 606 259 333

Pobiedziska

Pomoc przy depresji, lękach, nerwicach

https://pl-pl.facebook.com/psychoterapeutawpobiedziskach/

Poniżej artykuł pani Agaty Pakuzy o tym, jak diagnozować uzależnienie i jak rozpocząć jego leczenie.