demo sklepu z ceramikami demo sklepu artystycznego

przykłady galerii internetowych przykłady galerii www

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na Naramowicach

Strona Główna » Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na Naramowicach

Rada Osiedla przypomina, że na terenie miasta działają punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Na Naramowicach punkt taki znajduje się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 na os. Łokietka 104. Jest obsługiwany przez fundację "Honeste vivere", działa od poniedziałku do piątku w godz. od 15.00 do 19.00.

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

- młodzież do 26. roku życia,

- seniorzy, którzy ukończyli 65. lat,

- kombatanci i weterani,

- osoby uprawnione do korzystania z Karty Dużej Rodziny,

- kobiety w ciąży, na podstawie dokumentu potwierdzającego ciążę,

- każdy zagrożony lub poszkodowany:katastrofa naturalną, awarią techniczną, klęską żywiołową.

 

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest w zakresie:

- prawa pracy,

- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

- ubezpieczenia społecznego,

- spraw karnych,

- spraw administracyjnych,

- spraw cywilnych,

- spraw rodzinnych,

- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

- spraw związanych z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych (dotyczy kobiet w ciąży).

 

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

- sporządzaniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu,

- informacji o stanie prawnym i przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach,

- wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego,

- pomocy w sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych,

- w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo - administracyjnym.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.