Radny apeluje o ratowanie zieleni Naramowic

Strona Główna » Radny apeluje o ratowanie zieleni Naramowic

 

Podczas Komisji Polityki Przestrzennej we wrześniu dyskutowano z udziałem radnych Osiedla (Elżbieta Skrzypczyńska, Michał Kucharski, Maciej Moszyński) sprawę miejskich działek pomiędzy ul. Rubież a torami kolejowymi. Były one przeznaczone na usługi kultury oraz park. Teraz jednak władze miasta chcą działki sprzedać. Na mapie obok tereny te są zaznaczone jako czerwone owale.

Zważywszy na fakt, że są to jedne z ostatnich terenów, które jeszcze w rękach mieszkańców pozostają (przez ostatnie 27 lat Urząd Miasta wyprzedał większość publicznych gruntów na Naramowicach), grozi nam sytuacja, w  której jako Rada Osiedla nie będziemy mogli inwestować w niezbędną mieszkańcom infrastrukturę, bo możemy to robić tylko na terenach miejskich. W związku z tym apeluję, by dołączali się Państwo do petycji: http://www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=12691

Osoby niekorzystające z internetu mogą zbierać podpisy za zmianą planu i zachowaniem działek przez miasto. Podpisy proszę zostawiać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Rada Osiedla” ” w szkołach nr 48 i 60 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1.

Michał Kucharski

Radny Osiedla Naramowice

PS Obszerny artykuł radnego Kucharskiego na ten temat już za kilka dni w najbliższym wydaniu "Tu Naramowice". 

Redakcja