Rowerowa alternatywa komunikacyjna ("TN" nr 49)

Strona Główna » Rowerowa alternatywa komunikacyjna ("TN" nr 49)

  • Ul. Abrahama, w głębi Lechicka
    Ul. Abrahama, w głębi Lechicka
  • Stacja przy ul. Łużyckiej
    Stacja przy ul. Łużyckiej
  • Stacja przy ul. Naramowickiej/Boranta
    Stacja przy ul. Naramowickiej/Boranta

Problemy komunikacyjne Naramowic są nam wszystkim doskonale znane. Nie trzeba wyjaśniać, że dopiero budowa tramwaju i nowej nitki ulicy Naramowickiej wydatnie wpłynie na poprawę jakości życia na naszym osiedlu. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że start wspomnianych inwestycji to perspektywa dwóch lat (bo tyle jeszcze potrwa przygotowanie całej dokumentacji), istnieje potrzeba realizacji drobniejszych i mniej kosztownych rozwiązań, które złagodzą część niedogodności transportowych na terenie Naramowic. Rada Osiedla zabiega o to od dawna.

Jednym z postulowanych rozwiązań jest realizacja usprawnień związanych z transportem rowerowym. Wielu mieszkańców naszego osiedla porusza się rowerem na co dzień, z kolei inni chętnie przesiedliby się na ten środek komunikacji, gdyby zapewnić im minimum infrastruktury i bezpieczeństwa. Warto pamiętać, że każdy kolejny naramowiczanin na rowerze, to zarazem jeden samochód mniej na wiecznie zakorkowanych ulicach naszego osiedla. 

Postaram się przedstawić Państwu szerzej sytuację Naramowic: w kontekście miejskiej polityki rowerowej oraz zmian - zarówno tych tegorocznych, jak i planowanych w następnych miesiącach.

Pół roku temu prezydent Jacek Jaśkowiak wybrał się w czasie porannego szczytu autobusem z Naramowic do centrum miasta. Abstrahując od nieco PR-owego charakteru tego przejazdu, padła wówczas z jego ust deklaracja szybkiego wprowadzenia udogodnień komunikacyjnych dla mieszkańców naszego osiedla. Przygotowanie tymczasowych propozycji dla Naramowic zostało zlecone wiceprezydentowi Maciejowi Wudarskiemu. Konkretny pomysł dotyczący komunikacji rowerowej ujrzał światło dzienne pod koniec czerwca br. z inicjatywy naramowickiego radnego, Pawła Sowy. Jego koncepcja pokrywała się z zabiegami Rady Osiedla z lat wcześniejszych, uzyskał więc pełne poparcie. Propozycja zakładała włączenie Naramowic do Poznańskiego Roweru Miejskiego (PRM) jako alternatywę dla poruszania się po osiedlu oraz mieście.  System jest z roku na rok rozbudowywany, stopniowo zwiększa się jego efektywność, co ma wyraźne przełożenie na wzrost liczby wypożyczeń rowerów.

Dodatkowo, korzystną cechę PRM stanowi także jego elastyczność, która pozwala na przeniesienie stacji gdzie indziej, jeśli zajdzie potrzeba. Sytuacja taka miała miejsce w przypadku Naramowic. Pomysł przeniesienia na obszar naszego osiedla stacji z mniej popularnych lokalizacji w innych częściach miasta zyskał akceptację urzędników. Dzięki temu we wrześniu  uruchomiono dwie stacje PRM – przy os. Łokietka oraz przy ul. Boranta. Razem z trzecią (w pobliżu przystanku tramwajowego przy ul. Kurpińskiego), stworzyły one podstawę alternatywy komunikacyjnej dla mieszkańców dojeżdżających do PST. 

Oczywiście to dopiero pierwszy krok. Stacji powinno być więcej, ponieważ dopiero skoncentrowanie ich na stosunkowo małym obszarze doprowadzi do zmiany jakościowej. Rowery miejskie cieszą się wyraźną popularnością – często bowiem (zwłaszcza w godzinach porannych) na stacji przy os. Łokietka nie było ani jednego roweru. Oznacza to, że powinno się ją powiększyć. Natomiast operator systemu - firma Nextbike - powinna szybciej uzupełniać brakujące rowery. 

Pojedyncza stacja, która ma charakter wyraźnie dojazdowy gorzej wypada w statystykach wypożyczeń (dopóki rowery na nią nie wrócą, nie można z niej korzystać). ZTM traktuje bowiem dane dotyczące liczby używanych rowerów jako podstawę do ewentualnego przestawienia stacji.

Biorąc to pod uwagę, Rada Osiedla zabiegała w minionych miesiącach o budowę nowych stacji na Naramowicach. Proponowaliśmy okolice ul. Karpia.  Chcielibyśmy także przeniesienia na nasz teren słabo wykorzystywanych stacji z innych części miasta.

Niestety, w najbliższych planach ZTM nasza dzielnica została pominięta, chociaż na wiosnę 2017 r. system PRM zostanie powiększony o kolejne 20 stacji. Kilka z nich pojawi się wprawdzie w sąsiedztwie naszego osiedla (os. Wichrowe Wzgórze, Al. Solidarności, ul. Murawa/Słowiańska), ale trudno mówić tu o satysfakcjonującym rozwiązaniu. 

Drugim elementem pakietu udogodnień komunikacyjnych dla Naramowic, który wiąże się z transportem rowerowym, jest rozwój infrastruktury. W zeszłym roku miasto zaproponowało budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Łużyckiej i Stoińskiego, z jej kontynuacją wzdłuż ul. Wiechowicza na Piątkowie. Zgodnie z planami ZDM do końca lutego ma zostać opracowana koncepcja drogi rowerowej. Jej budowa jest przewidziana na 2018 r. To oczywiście bardzo dobra wiadomość. Jednak zarówno mieszkańcom, jak i Radzie Osiedla, zależało na realizacji w pierwszej kolejności drogi rowerowej wzdłuż ul. Naramowickiej. Niestety, nie nastąpi to przed rozpoczęciem budowy Nowej Naramowickiej, o czym była już mowa w jednym z wcześniejszych wydań „Tu Naramowice”.

Jesienią ubiegłego roku Rada Osiedla wystąpiła do prezydenta Jacka Jaśkowiaka z wnioskiem o zabezpieczenie środków na budowę ciągu pieszo-rowerowego na krótkim odcinku widocznej na zdjęciu ul. Abrahama (prowadzącej od ul. Włada do Lechickiej ) oraz przejazdu rowerowego przez ul. Lechicką. To proste rozwiązanie niewielkim nakładem środków może poprawić skomunikowanie Naramowic z istniejącą siecią dróg rowerowych. ZDM pozytywnie odniósł się do tej propozycji. 

Wspomniany ciąg pieszo-rowerowy został włączony do większego projektu, który zakłada rowerowe połączenie Naramowic z Winogradami (ul. Murawa, wzdłuż której powstanie w całości droga rowerowa). W tym roku planowane jest opracowanie koncepcji trasy, a w następnym jej realizacja. 

Na zakończenie warto jeszcze wspomnieć o uwagach, które wspólnie z Michałem Kucharskim złożyliśmy w ramach konsultacji społecznych miejskiego programu rowerowego na lata 2016 - 2022. Jego kluczowym elementem jest budowa spójnego szkieletu głównych tras rowerowych o wysokim standardzie wraz z łącznikami doprowadzającymi do nich strumienie ruchu rowerowego. Jednym z projektowanych korytarzy jest droga rowerowa biegnąca wzdłuż Nowej Naramowickiej.

Nasze uwagi zostały uwzględnione i wprowadzone do programu. Chodziło nam m.in. o przedłużenie drogi dla rowerów wzdłuż ul. Lechickiej do ul. Naramowickiej oraz stworzenie łącznika rowerowego pomiędzy ul. Lechicką a ul. Dworską/Karpia.

W rozpoczynającym się roku będziemy nadal zabiegać o poprawę warunków komunikacji rowerowej w naszej dzielnicy oraz informować o tym Państwa na łamach kolejnych numerów „Tu Naramowice”.

 

Maciej Moszyński

Radny Osiedla Naramowice