Ruszyła budowa Parku za Netto

Strona Główna » Ruszyła budowa Parku za Netto

Szanowni Państwo 

Ruszyła juz budowa parku (na ilustracji fragment jego wizualizacji). Zarząd Zieleni Miejskiej wybrał w przetargu poznanską  firmę "Magard" i w marcu dyrektor T.  Lisiecki podpisał  z nią  umowę  na wykonanie  budowy - zgodnie z projektem przygotowanym przez Pracownię Architektoniczną  Perspektywa. Rozpoczęto od ogrodzenia terenu i robót  ziemnych, które już  obserwujemy. Firma ma 6 miesięcy na  wykonanie zadania. Tylko w uzasadnionych przypadkach termin może ulec zmianie. Tak więc we wrześniu powinien być park gotowy!!! 

Wartość tej inwestycji to 465.484,95 zł z 60-miesięczną gwarancją jakości.W parku nie będzie placu zabaw, ponieważ jego koszty przekraczały budżet. Z ramienia Zarządu Zieleni Miejskiej parkiem opiekować się będzie fachowiec pan Mateusz Ratajczak.

Dla przypomnienia - inwestycja ta jest sfinansowana ze zwycięskiego projektu Poznanskiego Budżetu Obywatelskiego 2017, na który  mieszkańcy naszego osiedla zagłosowali i wybrali go.

Tak więc to wspólne dzieło. 

Dziękuję wszystkim zaangażowanym!

Eleonora Winiarska

autorka zgłoszonego projektu do PBO

radna Osiedla Naramowice

 

Fot. "TN"