Tegoroczne inwestycje na Naramowicach (z "TN"71)

Strona Główna » Tegoroczne inwestycje na Naramowicach (z "TN"71)

Obecny rok to ostatni moment, by Zarząd Dróg Miejskich wywiązał się z danych mu zadań w ramach tzw. środków czteroletnich. To ok. 1,4 mln zł, które Rada Osiedla otrzymała w 2016 roku na duże inwestycje w infrastrukturę. Jeszcze w tym roku wprowadzaliśmy zmiany w tym projekcie, a to ze względu na długotrwałe negocjacje, jakie prowadziliśmy z ZDM-em np. w sprawie budowy ul. Bożymira i Bratumiły. Obydwie ulice są w fatalnych stanie, na Bożymira dochodzi do podtopień. Niestety, nasze starania spełzły na niczym – urząd odrzucał kolejne propozycje. Stało się tak nawet mimo otwartości wspólnot mieszkaniowych przy Bratumiły na zrzeczenie się części gruntów. Główną przeszkodą jest stara instalacja deszczowa zakopana w Bratumiły, której nie chciał przejąć Aquanet. Brak chęci rozwiązania tego problemu ze strony urzedu (i koszty usunięcia istniejących rur) uniemożliwiają nam przeprowadzenie inwestycji.

Są też jednak dobre wiadomości – po kilku latach starań (pierwszy projekt w Poznańskim Budżecie Obywatelskim składałem jeszcze na początku tej kadencji) zagospodarowany zostanie pas drogowy na skrzyżowaniu ulic Boranta/Naramowicka (wzdłuż SP60). Dzięki odwodnieniu terenu i niemal 200 tysiącom złotych miejsce to przestanie straszyć, a zamieni się w piękny skwer. 

Najwięcej środków, bo 850 tys. zł wydaliśmy na budowę ul. Drewlańskiej. Ta inwestycja już się zakończyła i jej mieszkańcy, w tym seniorzy z DPS, mają normalny dostęp do swoich domów. Wysokość środków koniecznych do wyłożenia na ten cel pokazuje jednak, że kwota 1,4 mln zł na całe Naramowice w przeciągu czterech lat pozwala zaledwie na jedną dużą inwestycję.

Równie ważną inwestycją będzie dokończenie modernizacji pobocza na ul. Boranta. Ze względu na ograniczone środki rozłożyliśmy ją na III etapy. Dopiero w tym roku wykonany zostanie ostatni. Miejsca parkingowe, chodnik i zieleń powstaną na odcinku od Bratumiły do Rubieży. 100 tys. wykładamy ze środków czteroletnich, a nieco ponad 513 tys. z innych źródeł.

Ten rok pozwoli też wreszcie na realizację przebudowy skrzyżowania ulic Dworska/Karpia. Poza przejściem dla pieszych, pojawi się od strony Dworskiej fragment chodnika. Ostateczne rozwiązania zależne są też od opinii Zarządu Transportu Miejskiego, który widziałby na ulicy Karpiej ruch autobusowy. Z kolei na wysokości ul. Karpiej 17 (na zdj.) pojawi się w pełni wyniesione skrzyżowanie – tak by zwiększyć bezpieczeństwo osób wyjeżdżających z bocznych ulic i ograniczyć prędkość jadących Karpią.

Nie mniej ważne jest przygotowanie projektu w ramach tych środków. Pozwoli on wybudować chodnik wzdłuż ul. Błażeja do Jasnej Roli i wyniesione skrzyżowanie tych dwóch ulic. Podobnie jak w przypadku ul. Karpiej chodzi to, aby o uspokoić ruch, by piesi przechodzący do Żurawińca czuli się bezpieczniej.

Fakt, że mamy do czynienia z ostatnim rokiem na wykorzystanie tej transzy, powinien zmobilizować urzędników do terminowego wywiązania się z przyjętych zadań zleconych przez Radę Osiedla. 

Michał Kucharski

Radny Osiedla Naramowice