Tramwaj na Naramowice - jest decyzja środowiskowa (z "TN"55)

Strona Główna » Tramwaj na Naramowice - jest decyzja środowiskowa (z "TN"55)

  • Tędy pobiegnie linia
    Tędy pobiegnie linia

 

Dobre wiadomości w sprawie tramwaju na Naramowice – 27 lipca br. została wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu tzw. decyzja środowiskowa dla I etapu inwestycji. Oznacza to zielone światło dla dalszych prac nad budową tramwaju. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – tak brzmi oficjalna nazwa tego dokumentu, to kluczowa decyzja administracyjna dla każdej inwestycji, która może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Decyzje środowiskowe wprowadzono w życie w Polsce w 2005 roku na mocy ustawy Prawo o ochronie środowiska. Są one obowiązkowym elementem procesu uzyskiwania pozwoleń administracyjnych, stanowiąc jego pierwszy etap, poprzedzający kolejne istotne: decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzję o pozwoleniu na budowę. Decyzja środowiskowa jest najważniejsza, gdyż od samego początku determinuje wiele istotnych cech planowanego przedsięwzięcia. 

Istotne elementy decyzji naramowickiej

Dokument decyzji ma 29 stron, do najważniejszych ustaleń należy zaliczyć:

- linia tramwajowa będzie przebiegać od pętli tramwajowej Wilczak do przystanku końcowego zaplanowanego przed skrzyżowaniem ul. Nowej Naramowickiej z ul. Błażeja i będzie miała długość ok. 3 258 metrów,

- linię projektuje się jako dwutorową, ale przed końcem odcinka z układu wyodrębniony zostanie dodatkowy trzeci tor,

- przedsięwzięcie obejmuje również budowę i przebudowę układu drogowego o całkowitej długości ok. 7 359 m, w tym: ul. Nowa Naramowicka, ul. Nowa Stoińskiego, ul. Lechickiej, ronda w rejonie ulic Lechicka – Naramowicka, ul. Nowa Błażeja, ul. Hawelańska, ul. Włodarskiej, ul. Nowa Bożydara, ul. Serbskiej, ul. Czarna Rola, ul. Naramowickiej, ul. Dworskiej, ul. Sarmackiej, ul. Łużyckiej, ul. Murawa, ul. Błażeja, ul. Szelągowskiej (tylko buspas),

- w ciągu planowanej ul. Nowa Naramowicka planuje się budowę pięciu obiektów inżynierskich: wiaduktu tramwajowego nad ul. Lechicką; wiaduktu drogowego w miejscu skrzyżowania z ulicą Nowa Błażeja – ta ma być równoległa do linii kolejowej; wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej Zieliniec – Kiekrz – czyli Nowa naramowicka będzie przechodzić pod linią kolejową, przepustu w ciągu Różanego Potoku oraz murów oporowych w miejscu gdzie Nowa Naramowicka będzie się krzyżowała z linią kolejową i ulicą Nowa Błażeja.

Dodatkowe wymagania akustyczne

Aby ograniczyć oddziaływanie akustyczne przedsięwzięcia w decyzji nałożono na inwestora m.in. obowiązek zastosowania nawierzchni o zmniejszonej emisji hałasu, wykonania torowiska w technologii szyn bezstykowych, amortyzowanych z wkładkami przyszynowymi (antywibracyjnymi i wyciszającymi), w miarę możliwości technicznych i konstrukcyjnych wykonania nawierzchni tzw. torowiska zielonego. Dodatkowo inwestor został zobowiązany do przeprowadzenia analizy porealizacyjnej (w terminie 1 roku od dnia oddania obiektu do użytkowania), w której należy zweryfikować ustalenia dotyczące przewidywanego wpływu inwestycji na środowisko oraz planowanych działań zapobiegawczych z rzeczywistym wpływem i działaniami podjętymi dla jego ograniczenia.

Co dalej?

Wydanie decyzji środowiskowej oznacza zielone światło dla kolejnych prac – czeka nas zapewne przetarg na wykonanie dokumentacji budowlanej, czyli na projekt budowlany, który stanie się podstawą do uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę i rozpisania przetargu na budowę inwestycji. Ta powinna się rozpocząć na jesieni przyszłego roku i potrwa ok. 3 lata. Wówczas pierwsze kursy pasażerskie na trasie Wilczak – Naramowice mogłyby się odbyć na początku 2022 roku. Ciągle pamiętamy, że do realizacji jest jeszcze II etap trasy – od Wilczaka do Małych Garbar. Wtedy to uzyskamy bezpośrednie, niezawodne i wygodne połączenie z centrum miasta i przestaniemy być zależni od korków samochodowych. O szczegóły i stan zaawansowania prac obu etapów tramwaju na Naramowice będziemy jako radni osiedlowi pytać urzędników miejskiej spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie na spotkaniu, które planujemy w połowie września br.

Paweł Sowa

Rada Osiedla Naramowice