W sprawie planowanych nowych placów zabaw

Strona Główna » W sprawie planowanych nowych placów zabaw

 

Komunikat Rady Osiedla Naramowice: 13 lipca odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Osiedla z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami, zorganizowane na wniosek radnej Elżbiety Skrzypczyńskiej. Rada kilkukrotnie występowała o przekazanie fragmentu działki w sąsiedztwie ul. Sarmackiej z przeznaczeniem na plac zabaw. Dzięki naszym zabiegom Rada Miasta zarezerwowała na ten cel środki. WGN jednak sukcesywnie odrzucał wnioski w tej sprawie, wskazując, że fragment działki będzie służył pod przepompownię budowanej kanalizacji. W zamian proponował teren Fortu V. Pozostaje on jednak wciąż niezabezpieczony i nie ma na to środków - dlatego radni pomysł odrzucili, nie chcąc narażać dzieci. 

Ostatecznie WGN postanowił przepytać Aquanet o normy w przypadku takiego sąsiedztwa. Jeśli działka okaże się nieodpowiednia, wystąpimy o sąsiednią.

Poruszono także temat działek przy planowanej ul. Nowej Stoińskiego. Tam również radni pragną zbudować obiekty rekreacyjne i park. WGN powołuje się na plan miejscowy, który przewiduje na tym obszarze usługi i wnioski odrzuca. W związku z tym radni wystąpili na kolejnej sesji o zmianę zapisów planu miejscowego.

W spotkaniu udział wzięli także radni M. Kucharski, P. Sowa, A. Staniszewska i E. Winiarska.