Wizja terenowa inwestycji tramwaju i Nowej Naramowickiej

Strona Główna » Wizja terenowa inwestycji tramwaju i Nowej Naramowickiej

Pod koniec stycznia br. przedstawiciele Rady Osiedla spotkali się w terenie z urzędnikami spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (odpowiedzialnej za realizację obu inwestycji) oraz Zarządu Transportu Miejskiego. Zaproponowałem takie spotkanie podczas moich rozmów z PIM w grudniu. Zależało mi na tym, by na żywo pokazać teren inwestycji urzędnikom i podzielić się z nimi uwagami, zarówno radnych jak i Państwa – mieszkańców dzielnicy. Cały czas napływały do Rady Osiedla maile; niektórzy radni mieli także możliwość rozmowy z mieszkańcami na temat tramwaju i Nowej Naramowickiej. Wizja terenowa pozwoliła nam zebrać uwagi w jedną całość.

Większość z Państwa obawiała się nadmiernego ruchu samochodowego, związanego z nim hałasu oraz możliwych przekroczeń prędkości na dwupasmowej ulicy Nowej Naramowickiej. Niektórzy poddawali w wątpliwość sens budowania tak szerokiej drogi na odcinku między ulicą Łużycką a skrzyżowaniem z Nową Stoińskiego. Podkreślano kwestie bezpieczeństwa związane z możliwymi przekroczeniami prędkości, postulując zarazem rozwiązania mające temu zapobiegać. Wyrażano życzenie, by Nowa Naramowicka była drogą łączącą dzielnicę, a nie przelotową. 

Mieszkańcy os. Łokietka, bloków przy Jasnej Roli oraz ul. Bolka, zaniepokoili się brakiem dwóch istotnych przejść dla pieszych w przedstawionej przez urzędników koncepcji. Mowa tutaj o uczęszczanym połączeniu os. Łokietka (na wysokości przejścia między blokami 7 i 8) z blokami przy ul. Jasna Rola oraz samej ulicy Bolka, którą przetnie Nowa Naramowicka i tramwaj. W mailach zaznaczano konieczność zachowania tych ważnych korytarzy ruchu pieszego w naszej dzielnicy. 

O ile nasi radni osiedlowi mają różne opinie na temat szczegółów samej inwestycji w zakresie węzła Lechicka/Naramowicka, wielkości Nowej Naramowickiej czy planów względem Nowej Stoińskiego, o tyle są zgodni co do kwestii bezpieczeństwa oraz postulatów zgłoszonych przez Państwa w korespondencji mailowej. Podczas wizji terenowej pokazaliśmy urzędnikom właśnie te dwa korytarze ruchu pieszego. Mówiliśmy o potrzebie zastosowania rozwiązań, które pozwolą na zachowanie bezpiecznej prędkości samochodów na Nowej Naramowickiej oraz o możliwych sposobach ograniczenia wpływu szkodliwego hałasu i spalin.

Zgodnie z warunkami tzw. decyzji środowiskowej nie będą budowane ekrany akustyczne, przede wszystkim ze względu na unikanie tworzenia barier w przestrzeni dzielnicy. Jest natomiast pomysł, by stworzyć o wiele ciekawszy i skuteczniejszy bufor - nasadzenia zieleni, zarówno niskiej, jak i wysokiej. Przedstawiciele spółki PIM poprosili Radę Osiedla o wskazanie szczególnie ważnych miejsc w korytarzu planowanych inwestycji tramwaju i Nowej Naramowickiej, które powinny zostać obsadzone zielenią. Bardzo nas ta propozycja ucieszyła, na sesji 21 marca br. podjęliśmy w tej kwestii uchwałę.

Myślę, że to ważne, by zapoznali się Państwo z treścią notatki z wizji terenowej, z dnia 26 stycznia br. Uwagi w niej zamieszczone będą przedmiotem analizy urzędników w ramach Programu Funkcjonalno-Użytkowego, który określa ostateczne ramy inwestycji. Ten dokument stanie się podstawą dalszych prac, zmierzających do stworzenia ostatecznego projektu budowlanego, który będzie wykonany przez firmę wyłonioną w przetargu w formule "zaprojektuj i buduj". Wspomniany przetarg powinien zostać ogłoszony w kwietniu br.

Oto treść notatki z wizji terenowej:

W nawiązaniu do ustaleń poczynionych między p. Pawłem Sową a p. Gerardem Masłowskim i p. Pawłem Śledziejowskim z grudnia 2017 roku oraz późniejszą korespondencją mailową, zaplanowano wizję terenową członków Rady Osiedla Naramowice z przedstawicielami PIM oraz ZTM w dniu 26 stycznia 2018 roku o godz. 14.00. W wizji ze strony Rady Osiedla udział wzięli: Eleonora Mikołajczyk-Winiarska, Elżbieta Skrzypczyńska, Paweł Sowa, Anna Wachowska-Kucharska.

Przedstawiciele Rady Osiedla zgłosili szereg postulatów mieszkańców związanych z planowaną inwestycją tramwaju oraz ul. Nowej Naramowickiej:

1) potrzeba wytyczenia przejścia dla pieszych między os. Łokietka a ul. Jasna Rola na wysokości 2+180 km trasy;

2) potrzeba wytyczenia przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Bolka;

3) rozważenie szerokości pasa drogowego (zwężenie 3 - 3,25 m celem uzyskania sytuacji nieprzekraczania prędkości);

4) wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu na Nowej Naramowickiej szczególnie na odcinku pomiędzy ul. Łużycką a ul. Błażeja (redukcja hałasu i nadmiernej prędkości samochodów);

5) postulat ustanowienia kategorii drogi zbiorczej, a nie drogi głównej dla obu tras: Nowej Naramowickiej i Nowej Stoińskiego (Jednakże możliwość spełnienia postulatu warunkują obowiązujące dokumenty planistyczne – Suikzp oraz Mpzp.);

 6) kwestia zaplanowania ruchu w całej dzielnicy z uwzględnieniem sytuacji na ul. Naramowickiej po otwarciu nowej ulicy - Nowej Naramowickiej;

7) przeskalowane skrzyżowanie Nowa Stoińskiego/Nowa Naramowicka – dotyczy zachodniej części przyszłego skrzyżowania (Nowa Naramowicka / Jasna Rola). (Zaznaczono jednak, że kształt skrzyżowania wynika z obecnej koncepcji technicznej, a jego ostateczny układ zdefiniują analizy ruchu na etapie projektu budowlanego. Docelowe rozwiązania będą również uzależnione od wyników analizy dla przebiegu ul. Nowej Stoińskiego odcinek zachodni).

Przedstawiciele PIM poprosili Radę Osiedla o wydanie sugestii i propozycji co do rodzaju i wielkości nasadzeń zieleni wzdłuż obu inwestycji oraz w terenie do nich przylegającym w ciągu najbliższych 6 tygodni. Rada Osiedla zobowiązała się do podjęcia rozmów ze Spółdzielnią Mieszkaniową, celem zabezpieczenia prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane, w przypadku gdyby nasadzenia miałby powstać na terenie Spółdzielni.Podsumowując spotkanie ustalono, że wszystkie postulaty zostaną przeanalizowane i w miarę możliwości wprowadzone do PFU. Jednakże ostateczne potwierdzenie możliwości implementacji w/w rozwiązań będzie uzależnione od warunków technicznych oraz decyzji np. Miejskiego Inżyniera Ruchu i ZDM.

 

Paweł Sowa

Radny Osiedla Naramowice