Władze Poznania przecierają oczy ze zdumienia... (z "TN"56)

Strona Główna » Władze Poznania przecierają oczy ze zdumienia... (z "TN"56)

14 września w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 odbyło się spotkanie mieszkańców ulicy Błażeja z wiceprezydentem Poznania Maciejem Wudarskim oraz przedstawicielami Zarządu Dróg Miejskich i Rady Osiedla Naramowice. Przedmiotem spotkania było omówienie problemu odpłatnej służebności gruntowej, jaką są objęci od wielu lat wszyscy mieszkańcy ulicy Błażeja, którzy zakupili lokale od dewelopera Trust S.A.  i możliwości przejęcia tych dróg przez Miasto Poznań.

W pierwszej części spotkania władze miasta przekazały swój punkt widzenia, argumentując, iż drogi Błażeja objęte odpłatną służebnością są sklasyfikowane jako drogi wewnętrzne, a nie jako drogi publiczne i dlatego do tej pory nie zostały przejęte przez Miasto Poznań. Niemniej jest ono gotowe te drogi przejąć bezpłatnie od spółki Trust S.A. choć ta oczekuje odpłatnego przejęcia.

Władze Miasta zwróciły też uwagę mieszkańcom na to, iż kupując lokale od Developera, świadomie podpisywali oni akty notarialne z zapisem o odpłatnej służebności.  Zasugerowano w ten sposób, że nabywcy mieszkań sami są winni powstania sytuacji, w jakiej się znaleźli. Takie stanowisko wywołało oburzenie zgromadzonych, ale zamiast emocjonalnych reakcji mieszkańcy zachowali zimną krew i przedstawili swój punkt widzenia w sposób merytoryczny, opierając się na posiadanych dokumentach.

Zwrócono uwagę władzom miasta, iż:

- Deweloper sprzedając mieszkania, informował kupujących, iż służebność gruntowa ma charakter czasowy do momentu przejęcia tych dróg przez Miasto Poznań, co zostało odnotowane w aktach notarialnych u części mieszkańców,

- Wyrok w Strasburgu w wielu kwestiach przyznał rację Deweloperowi i zasądził na jego rzecz bardzo duże odszkodowanie od władz miasta.


- Pomimo odpłatnej służebności mieszkańcy zostali zostawieni sami sobie w kwestii remontów tych dróg oraz ich utrzymania za co dodatkowo (oprócz służebności gruntowej) płacą . I to w sytuacji gdzie na całym obszarze osiedla nie ma zarządcy terenu  a budynki są podzielone na małe wspólnoty lub nie tworzą wspólnot.


- Odpłatne ulice Błażeja nie są na zamkniętym i ogrodzonym osiedlu ale są połączone z publiczną częścią Błażeja, biegnącą od ulicy Naramowickiej do ulicy Jasnej Roli, co powoduje, iż są dostępne dla wszystkich mieszkańców Poznania. Z tych dróg korzystają nie tylko mieszkańcy, ale także firmy na Błażeja czy sam deweloper budujący kolejne inwestycje i używający do tego ciężkiego sprzętu niszczącego nawierzchnię dróg.

- W kolejnych etapach budowy Nowej Naramowickiej (w kierunku torów) drogi Błażeja staną się drogami dojazdowymi do niej, co powinno zostać już teraz uwzględnione jako argument do ich przejęcia przez Miasto Poznań.

Wiceprezydent Maciej Wudarski po wysłuchaniu  argumentów mieszkańców ostatecznie zaproponował utworzenie wspólnego zespołu, składającego się z urzędników miasta  oraz z przedstawicieli mieszkańców ulicy Błażeja, którego celem będzie wypracowanie kompromisu ze spółką Trust S.A., zmierzającego do przejęcia tych dróg przez Miasto. To spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem przez mieszkańców i jest kolejnym etapem na drodze do rozwiązania problemu, dotyczącego około pół tysiąca osób.

Arkadiusz Wawrzyniak

http://sluzebnoscgruntowa.pl/Graf. i fot. A. Wawrzyniak oraz "TN"