Zaciągnięcie pożyczki z wykorzystaniem cudzych danych osobowych

Prawnik radzi » Zaciągnięcie pożyczki z wykorzystaniem cudzych danych osobowych

Szanowna Pani,

Mam pytanie w kwestii prawnej. Dotyczy ona oszustwa kredytowego (art.297 kk). Sprawca udzielił nieprawdziwych informacji "firmom udzielającym pożyczek", u których starał się o ich uzyskanie. Sprawca wyłudził pożyczkę w dwóch firmach, podrobionym dowodem osobistym mojej osoby. Firmy, do których się udał, przysłały mi wezwanie do zapłaty. Po tym fakcie udałem się na policję i zgłosiłem oba przypadki. W tym momencie oczekuję na rozwój sprawy. Moje pytanie brzmi: jakie kroki prawne mogę jeszcze poczynić w tej sytuacji? 

Szanowny Panie,

Sugeruję, aby nie pozostawiać bez odpowiedzi wezwań do zapłaty. W piśmie do wierzycieli (pożyczkodawców) proszę jednoznacznie zakwestionować roszczenie i przedstawić swoje stanowisko w sprawie. Wskazać, iż odmawia Pan zapłaty z uwagi na nieistnienie stosunku prawnego z danej umowy pożyczki między pożyczkodawcą a Panem (osobą, której dowód osobisty bezprawnie wykorzystano), poinformować o złożonych zawiadomieniach policji. Należałoby również nadmienić, że jeżeli Pana prośba o zaprzestanie egzekwowania nienależnych pieniędzy nie odniesie skutku, to złoży Pan przeciwko pożyczkodawcy pozew o ustalenie, że między pożyczkodawcą a Panem nie istnieje stosunek prawny wynikający z danej umowy pożyczki (powództwo na podstawie art. 189 k.p.c.). W przypadku braku reakcji na wezwania do zapłaty, wierzyciel najprawdopodobniej wytoczy powództwo o zapłatę w celu uzyskania tytułu wykonawczego, na podstawie którego będzie możliwe prowadzenie przeciwko Panu egzekucji komorniczej. Inne kroki prawne (np. wniosek o zawieszenie /umorzenie egzekucji, naprawienie szkody), uzależnione są od rozwoju sprawy.