Załóż zaczarowane baletki! Szkoła czeka!

Strona Główna » Załóż zaczarowane baletki! Szkoła czeka!

Szkoła Tańca i Baletu „Fouette” nieprzerwanie od 20 lat kształci kolejne pokolenia miłośników i pasjonatów tańca klasycznego (balet dla dzieci i profesjonalne klasy baletowe), tańca współczesnego, tańca charakterystycznego, jazzu, flamenco i akrobatyki. Zajęcia prowadzą wyłącznie wykształceni pedagodzy z długoletnim stażem zawodowym.

Zgodnie z przyjętą misją i wizją - Szkoła Tańca i Baletu „Fouetté” ma na celu edukację młodego człowieka poprzez sztukę. Jest to niezbędny element, dzięki któremu każdy jest w stanie wyrazić siebie. To właśnie miłość do sztuki tańca i pasję staramy się od lat przekazywać naszym podopiecznym. Dziecko posiadające pasję jest w mniejszym stopniu narażone na negatywny wpływ środowisk zewnętrznych, takich jak presja grupy, bunt, depresja, otyłość, uzależnienia, nadmierna stymulacja technologiczna. Ludzie aktywni fizycznie są bardziej szczęśliwi i zmotywowani do działania. Związane jest to z produkcją hormonu „szczęścia”, czyli endorfin, uwalnianych przez nasz mózg w trakcie wykonywania wysiłku fizycznego.

Pozytywny wpływ nauki baletu 

Edukacja poprzez sztukę tańca wpływa pozytywnie na wiele aspektów życia dziecka, wspomagając jego rozwój fizyczny, duchowy i społeczny.

Biorąc pod uwagę rozwój motoryczny dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, udział w zajęciach baletowych rozwija koordynację ruchową, kształtując takie zdolności, jak: orientacja w przestrzeni, różnicowanie ruchów, równowaga. Uczy on szybkiego i właściwego reagowania, rytmizacji ruchów i precyzji ich wykonywania. Ze względu na towarzyszącą w trakcie zajęć muzykę, dzieci umuzykalniają się i nabierają poczucia rytmu, czego skutkiem jest uwarunkowanie wrażliwości sensoryczno-emocjonalnej organizmu i wrażliwości estetycznej na różne zjawiska muzyczne i sceniczne.

Systematyczny udział w zajęciach wspomaga korygowanie wad postawy i dbałość o prawidłową sylwetkę. Ćwiczenia koncentrują się również na kształtowaniu i wzmacnianiu stóp dziecka (zwłaszcza śródstopia), dzięki czemu wspomagają leczenie płaskostopia podłużnego.

Taniec klasyczny uczy, jak prawidłowo się poruszać – z gracją, wdziękiem, z lekkością i płynnością. Niezbędna dyscyplina podczas zajęć uczy zasad i mobilizuje. 

Systematyczne ćwiczenia oraz dbałość o wychowanie w duchu zdrowego odżywiania, pomagają skutecznie walczyć z nadwagą, która zagraża coraz większej liczbie dzieci.

 Wpływ na rozwój psychiczny

Jeśli chodzi o rozwój emocjonalny i psychiczny, balet daje dzieciom możliwość otwarcia się na otoczenie zewnętrzne. Poprzez wykreowany ruch, dziecko opowiada historię jednocześnie wyrażając siebie. Dzięki opowiadaniu historii poprzez taniec dziecko musi zajrzeć do swojego wnętrza, zastanowić się co lubi, a czego nie. Samo decyduje o tym, czym chce się podzielić z widzem. Dzięki tej technice pedagogicznej dzieci odkrywają siebie, lepiej siebie poznając. Podczas licznych występów publicznych, dzieci kształtują pewność siebie, pokonują nieśmiałość i nabierają obycia ze sceną. 

Nauka baletu wymaga umiejętności skupienia się na wykonywaniu poleceń pedagoga, dzięki czemu  doskonali sztukę koncentracji. Hartuje też młodych tancerzy do pracy nad sobą, pomagając im budować samodyscyplinę i potrzebę dążenia do realizacji założonych celów. Umiejętność ta procentuje później we wszystkich dziedzinach życia. 

Balet bezsprzecznie otwiera dzieci na piękno i sztukę, zwłaszcza tę, z którą współczesna młodzież coraz rzadziej ma okazję obcować - sztukę wysoką. To na zajęciach baletowych dzieci mogą zapoznać się z najważniejszymi dziełami muzyki klasycznej, wzbogaconymi o niepowtarzalną możliwość nauki francuskojęzycznej terminologii.

W tym roku, już po raz dwudziesty, zapraszamy pod nasze skrzydła młodych adeptów sztuki tanecznej.

W Szkole Tańca i Baletu „Fouetté” otwieramy nowe grupy baletowe oraz akrobatyczne dla dzieci w wieku 3, 4, 5 oraz 6 lat. Odpowiednio   do ich wieku dostosowano program nauczania opracowany przez Beatę Książkiewicz, dyrektor szkoły „Fouetté”. Program zakłada naukę podstawowych kroków

i figur  tańca klasycznego poprzez zabawę. Zapraszamy do kontaktu z naszymi placówkami, chętnie odpowiemy na wszelkie pytania!

„Fouetté” - siedziba: ul. Mołdawska 22, 61-614 Poznań

„Fouetté” – filia: Os. Tysiąclecia 30, blok F, 61-255 Poznań

Kontakt: +48 605 212 555, +48 502 294 319

office@fouette.pl

admin@fouette.pl

www.fouette.pl

 

Fot. Fouette